Bezdrátové záření
není bezpečné ani zdravé

Stovky vědeckých studií dokazují, že životu škodí už záření, které je hluboko pod současnými limity, a s 5G se expozice zářením ještě výrazně navýší.

Jsme Evropané za bezpečná připojení

Náš cíl: ZŮSTAT PŘIPOJENI, BÝT VŠAK CHRÁNĚNI

PROBLÉMY S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ VČETNĚ 5G

problem_life

Škodlivé pro lidi

Lidé jsou poškozováni bezdrátovým zářením. Současné expoziční limity neposkytují dostatečnou ochranu - zejména pro zranitelné osoby jako jsou děti, těhotné ženy, pacienti, starší lidé.

posledni-vcela-cut

Škodí živočichům

S nárůstem bezdrátového záření včetně 5G dochází ke stále většímu ohrožení živočichů, hmyzu a včel.

p10_tree_damaged_02

Škodí rostlinstvu

Bezdrátové záření škodí stromům a rostlinám.

NAŠE ŘEŠENÍ

demand_life

Ochrana všeho živého na Zemi

Zaveďte předpisy na ochranu všeho živého předradiofrekvenčním a mikrovlnným zářením

posledni-vcela-cut

Ochrana živočichů

Zaveďte předpisy na ochranu živočichů před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením.

demand_environment

Ochrana rostlinstva

Zaveďte nařízení na ochranu rostlinstva před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením.

Společně dokážeme situaci změnit
  • Jak se můžete stát naším členem?

    Přečtěte si prosím naše stanovy a memorandum a poté nás kontaktujte.

  • Čeho můžeme společně dosáhnout?

    Jsme v kontaktu s poslanci Evropského parlamentu a mnoha mezinárodními organizacemi.

  • Co mohu udělat pro vás?

    Každá pomoc je vítána. Kontaktujte nás!

Přečtěte si mnohem více v našem memorandu a ve stanovách.

Neváhejte nás podpořit i finančně.

Navštivte dárcovskou stránku každé země.

DARUJTE
© 2023 Europeans for Safe Connections.