Trådløs stråling er hverken sikker eller sund

Hundredvis af videnskabelige undersøgelser viser, at der sker skader på alt liv langt under de nuværende strålingsgrænser, og med 5G vil de stige betydeligt.

Vi er Europeans for Safe Connections

Vær forbundet, men beskyttet

PROBLEMER MED WIRELESS & 5G

problem_life

Skadelig for alt liv på Jorden

Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter

problem_environment

Ødelæggelse af vores miljø

Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare

problem_data

Trusler mod vores privatliv

5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens

VORES KRAV TIL EU-KOMMISSIONEN

demand_life

Beskyttelse af vores liv

Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod mikrobølgestråling

demand_environment

Beskyttelse af vores miljø

Vedtag stærkere regulering for at beskytte miljøet

photo-1614064641938-3bbee52942c7

Beskyttelse af vores data

Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatliv, sikkerhed og frihed

Sammen kan vi gøre en forskel
 • Hvad er et ESC?

  ECI er et Europæisk Borgerinitiativ. Det et et officielt redskab stillet til rådighed af EU til borgere, der ønsker at foreslå nye love til den Europæiske Union. Forslagene skal samle støtte gennem en underskriftsindsamling blandt EU-borgerne.

  Læs mere på det officielle websted for det Europæiske Borgerinitiativ

 • Hvad kan vi opnå med en ECI?

  Hvis vi får succes, vil Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet være forpligtet til at tage vores krav op. Hjælp os med at nå dette mål.

 • Hvordan kommer vi i mål med vores ECI?

  I løbet af 12 måneder skal vi samle 1 million underskrifter blandt EU-borgerne.

  Desuden skal syv lande opfylde en bestemt kvote. Her kan du se, hvilken kvote der kræves for dit land: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_da

  For at vores europæiske borgerinitiativ kan blive en succes er det meget vigtigt at få bred opbakning fra mange forskellige organisationer, foreninger og grupper. Underskriv, og del gerne. Hver eneste underskrift tæller!

Læs meget mere i vores bilag og i vores juridiske udkast (legal draft).

Read our ECI on the official EU webpage.

Du er også velkommen til at støtte os økonomisk.

Besøg de enkelte landes donationssider.

DONER
© 2023 Europeans for safe connections.