Η ασύρματη ακτινοβολία δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε υγιής.

Εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν βλάβες στα έμβια όντα, πολύ πιο κάτω από τα σημερινά όρια ακτινοβολίας και με το 5G οι βλάβες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά.

Είμαστε Europeans for Safe Connections

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε συνδεδεμένοι
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & 5G

problem_life

Βλαβερή για τα έμβια όντα

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα φυτά

Διαβάστε περισσότερα
problem_environment

Καταστρέφει το περιβάλλον μας

Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και ρύπανση, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους

Διαβάστε περισσότερα
problem_data

Απειλεί την ιδιωτικότητά μας

Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

demand_life

Προστασία της ζωής μας

Θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της ζωής από τις ραδιοσυχνότητες και τις ακτινοβολίες μικροκυμάτων

Διαβάστε περισσότερα
demand_environment

Προστασία του περιβάλλοντος

Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα
photo-1614064641938-3bbee52942c7

Προστασία των δεδομένων μας

Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας μας

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
 • Τί είναι μια ΕΠΠ;

  Μια ΕΠΠ είναι μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτό το επίσημο εργαλείο παρέχεται από την ΕΕ για τους πολίτες που θέλουν να προτείνουν νέους νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από συλλογή υπογραφών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

  Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΠ

 • Τί μπορούμε να πετύχουμε με μια ΕΠΠ;

  Εάν επιτύχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

 • Πώς πετυχαίνει μια ΕΠΠ;

  Σε 12 μήνες πρέπει να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της ΕΕ.

  Επιπλέον, επτά χώρες πρέπει να πληρούν μια συγκεκριμένη ποσόστωση. Εδώ μπορείτε να δείτε την απαιτούμενη ποσόστωση για τη χώρα σας: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_el

  Για να πετύχουμε την ΕΠΠ μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ευρεία υποστήριξη από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, ενώσεις και ομάδες. Παρακαλούμε υπογράψτε και κοινοποιήστε. Κάθε υπογραφή μετράει!

Διαβάστε περισσότερα στο παράρτημά μας και στο νομικό μας προσχέδιο.

Read our ECI on the official EU webpage.

ECI status:

(March 01, 2022 - March 01, 2023)

Please press the button below to sign our ECI on the official EU form.

After signing you can enter your email to stay in touch.

Δωρεά
© 2023 Europeans for Safe Connections.