Langaton säteily ei ole turvallista eikä terveellistä

Sadat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että paljon nykyisiä säteilyn raja-arvojakin lievempi säteily on elämälle vahingollista ja 5G:n myötä se lisääntyy merkittävästi.

Tulemme myös näkemään voimakkaan kasvun energian kulutuksessa, harvinaisten metallien ehtymisen ja loukkaukset yksityisyyttämme kohtaan

Lue lisää

Haluamme turvalliset internetyhteydet

Siksi pyydämme EU:ta laatimaan sellaiset säännöt, jotka suojelevat terveytemme, luonnon, ympäristön ja yksityisyytemme.

Our objectives

5G:n aiheuttamat ongelmat

problem_life

Terveytemme vaarantuu

Säteily vahingoittaa ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Nykyiset säteilyn raja-arvot eivät suojele riittävästi etenkään haavoittuvimpia ihmisiä (lapsia, raskaana olevia naisia, sairaita, vanhuksia), eläimiä, pölyttäjähyönteisiä eivätkä kasveja.

Lue lisää
problem_environment

Destroying our environment

5G:n käyttöönoton myötä toisiinsa liitettyjen elektronisten laitteiden, lähetysantennien ja satelliittien määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Tästä seuraavat kestämätön energian kulutus, säteilymäärä, vahingollinen kaivostoiminta ja saastuminen. Nämä puolestaan vaarantavat luonnon monimuotoisuuden ja lajien elinalueet.

Lue lisää
problem_data

Threatening our privacy

5G mahdollistaa massiivin tietojen keräyksen ja valvonnan toisiinsa kytkettyjen laitteiden kautta. Tämä lisää kyberrikollisuuden, tietovuotojen ja -varkauksien, tiedon jälleenmyynnin sekä keinoälyn avulla tapahtuvan väärinkäytön riskiä

Lue lisää

VAATIMUKSEMME EU - KOMISSIOLLE

demand_life

Elämämme on suojeltava

Laatikaa lait, jotka suojelevat kaikkea elämää radiotaajuiselta ja mikroaaltosäteilyltä

Lue lisää
demand_environment

Ympäristö on suojeltava

Laatikaa tehokkaammat lait suojelemaan ympäristöä kaikilta 5G:n ja digitalisaation mukanaan tuomilta haitallislta vaikutuksilta

Lue lisää
photo-1614064641938-3bbee52942c7

Yksityiset tietomme on suojeltava

Laatikaa lait, jotka takaavat tehokkaan tietosuojan niin, että yksityisyytemme, turvallisuutemme ja vapautemme säilyvät

Lue lisää
Yhdessä saamme aikaan muutoksen
 • Mikä on ECI ?

  ECI on EU-kansalaisaloite, joka annetaan viralliseksi työkaluksi niille kansalaisille, jotka haluavat ehdottaa EU:lle uusia lakeja. Ehdotuksien tueksi on kerättävä EU:n kansalaisten keskuudesta nimikirjoituksia.

  lue lisää ECI:n viralliselta nettisivulta

 • Mitä ECI:llä voidaan saada aikaan?

  Jos nimien keräys menestyy, Euroopan komission ja parlamentin tulee ottaa kantaa vaatimuksiimme. Auta meitä saavuttamaan tämä tavoite.

 • Kuinka ECI menestyy?

  12 kuukauden aikana meidän tulee kerätä miljoona kannatusilmoitusta EU kansalaisilta.

  Tämän lisäksi seitsemän maan tulee saavuttaa kannatuksien vähimmäistavoite. Tästä näet maasi vähimmäistavoitteen: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_fi

  Jotta ECI:mme  menestyisi, on saatava laaja kannatus monilta eri järjestöiltä, yhdistyksiltä ja ryhmiltä. Allekirjoita ja jaa tietoa. Jokainen allekirjoitus on arvokas!

Read much more in our annex and in our legal draft.

Read our ECI on the official EU webpage.

ECI status:

(March 01, 2022 - March 01, 2023)

Please press the button below to sign our ECI on the official EU form.

After signing you can enter your email to stay in touch.

ALLEKIRJOITA NYT
© 2023 Europeans for safe connections.