Wireless radiation is
neither safe nor healthy

Hundreds of scientific studies prove harm to life far below the current limits of radiation and with 5G it will increase significantly.

Further, we will see a steep rise in energy consumption, depletion of rare minerals and serious infringement of our privacy.

Read more

Our goal is to stay connected
BUT PROTECTED

We ask the EU to make regulation that will protect our health, nature, environment and privacy.

Our objectives

PROBLEMS WITH WIRELESS & 5G

problem_life

Harmful to life

Ludzie, fauna i flora są narażenii na szkodliwe działanie promieniowania. Obecne limity narażenia na promieniowanie nie zapewniają wystarczającej ochrony – zwłaszcza w przypadku osób szczególnie wrażliwych (takich jak dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci, osoby starsze), zwierząt, owadów zapylających i roślin

Read more
problem_environment

Destroying our environment

Technologia 5G spowoduje gwałtowny wzrost liczby podłączonych do sieci urządzeń elektronicznych, anten i satelitów. Skutkiem tego będzie wzrost zużycia energii niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, wzrost szkodliwej emisji promieniowania, destrukcyjne górnictwo oraz zanieczyszczenie atmosfery, wszysto to bezpośrednio zagrozi różnorodności biologicznej i siedliskom przyrodniczym

Read more
problem_data

Threatening our privacy

5G sprzyja masowemu gromadzeniu danych i nadzorowi nad wszystkimi podłączonymi do sieci obiektami. Zwiększy to ryzyka wycieku danych, cyberprzestępczości,  kradzieży, odsprzedaży i nadużywania do tych celów sztucznej inteligencji.

Read more

OUR DEMANDS TO THE EU COMMISSION

demand_life

Protection of all life on Earth

Wprowadzić przepisy mające na celu ochronę ochronę wszelkiego życia przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowych i promieniowaniem mikrofalowym

Read more
demand_environment

Protection of our environment

Wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony środowiska przed wszystkimi skutkami 5G i cyfryzacji

Read more
photo-1614064641938-3bbee52942c7

Protection of our data

Zapewnić skuteczną ochronę danych w celu zabezpieczenia naszej prywatności, bezpieczeństwa i wolności

Read more
Together we can make a difference
 • How can you become a member?

  Please read our Articles and Memorandum and then contact us.

 • What can we achieve together?

  We are in contact with MEPs and many international organisations.

 • What can I do for you?

  Good question.

  Do not ask, what can we do for you, but rather ask what can you do for the society.

Read much more in our annex and in our legal draft.

Read our ECI on the official EU webpage.

ECI status:

(March 01, 2022 - March 01, 2023)

Please press the button below to sign our ECI on the official EU form.

After signing you can enter your email to stay in touch.

SIGN NOW
© 2023 Europeans for safe connections.