Trådlös strålning är
varken säker eller hälsosam

Hundratals vetenskapliga studier visar att strålningsexponering långt under nuvarande gränsvärden är skadlig för livet, och med 5G kommer strålningsexponeringen att öka betydligt.

Vi är Europeans for Safe Connections

Vårt mål är att vara uppkopplad MEN SKYDDAD

PROBLEM MED TRÅDLÖST OCH 5G

problem_life

Skadligt för livet

Människor, fauna och flora skadas av strålning. Nuvarande exponeringsgränser ger otillräckligt skydd - särskilt för utsatta människor (som barn, gravida kvinnor, patienter, äldre), djur, pollinerande insekter och växter

problem_environment

Förstör vår miljö

Med 5G kommer mängden anslutna elektroniska enheter, antenner och satelliter att explodera. Ohållbar energiförbrukning, strålningsutsläpp, skadlig gruvdrift och föroreningar kommer att följa, vilket kommer att äventyra biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer

problem_data

Hotar vår integritet

5G möjliggör massiv datainsamling och övervakning av anslutna objekt. Detta kommer att öka risken för it -kriminalitet, dataläckage, stöld, återförsäljning och missbruk av artificiell intelligens

VÅRA KRAV TILL EU -KOMMISSIONEN

demand_life

Skydd för allt liv på jorden

Stifta lagar för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning

demand_environment

Skydd av vår miljö

Stifta lagar för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering

photo-1614064641938-3bbee52942c7

Skydd av våra uppgifter

Stifta lagar för effektivt dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet

Tillsammans kan vi göra skillnad
 • Vad är ett ECI?

  Ett ECI är ett europeiskt medborgarinitiativ. Detta officiella verktyg tillhandahålls av EU för medborgare som vill föreslå nya lagar för Europeiska unionen. Förslagen måste stödjas av en signaturinsamling bland EU -medborgarna.

  Läs mer på den officiella ECI -webbplatsen

 • Vad kan vi uppnå med ett ECI?

  Om vi lyckas kommer EU -kommissionen och Europaparlamentet att vara skyldiga att ta itu med våra krav. Snälla hjälp oss att nå detta mål.

 • Hur lyckas ett ECI?

  På 12 månader måste vi samla 1 miljon underskrifter bland EU -medborgarna.

  Dessutom måste sju länder uppfylla en viss kvot. Här kan du se den nödvändiga kvoten för ditt land: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sv

  För att göra vårt ECI framgångsrikt är det mycket viktigt att få brett stöd från privtpersoner, många olika organisationer, föreningar och grupper. Vänligen signera och dela. Varje signatur räknas!

Läs mycket mer i vår bilaga och i vårt lagförslag.

Read our ECI on the official EU webpage.

ECI status:

(March 01, 2022 - March 01, 2023)

Tryck på knappen nedan för att underteckna vårt ECI på EU:s officiella formulär.

DONERA
© 2023 Europeans for safe connections.